په مانجارو 21 لینکس کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په مانجارو 21 لینکس کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم یادیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د آنلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ په کارولو سره د نامعلومو اړیکو اجازه ورکوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار پوښښ له لارې ویب ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

په الما لینکس 9 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په الما لینکس 9 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم یادیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د آنلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ په کارولو سره د نامعلومو اړیکو اجازه ورکوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار پوښښ له لارې ویب ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

په راکی ​​لینکس 9 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په راکی ​​لینکس 9 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم یادیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د آنلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ په کارولو سره د نامعلومو اړیکو اجازه ورکوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار پوښښ له لارې ویب ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

په لینکس مینټ 20 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په لینکس مینټ 20 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار له لارې د انټرنیټ ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

په راکی ​​لینکس 8 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په راکی ​​لینکس 8 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم یادیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې د نامعلوم ارتباط اجازه ورکوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار پوښښ شبکې له لارې د شپږ زره ریلونو سره د ویب ترافیک لارښود کوي او…

پاتی برخه

اعلانونو

اعلانونو

په اوبنټو 20.04 LTS کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په اوبنټو 20.04 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار له لارې د انټرنیټ ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

په اوبنټو 22.04 LTS کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په اوبنټو 22.04 LTS کې د تور براوزر مستحکم ، تجربه لرونکي ، د شپې نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار له لارې د انټرنیټ ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

په فیډورا 36 لینکس کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په فیډورا 36 لینکس کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم یادیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې د نامعلوم ارتباط اجازه ورکوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار پوښښ شبکې له لارې د شپږ زره ریلونو سره د ویب ترافیک لارښود کوي او…

پاتی برخه

په CentOS 9 سټریم کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په CentOS 9 سټریم کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم یادیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې د نامعلوم ارتباط اجازه ورکوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار پوښښ شبکې له لارې د شپږ زره ریلونو سره د ویب ترافیک لارښود کوي او…

پاتی برخه

په الما لینکس 8 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

د تور براوزر الما لینکس 8 نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د نړۍ په کچه د لاسرسي وړ رضاکار له لارې د انټرنیټ ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه

اعلانونو

اعلانونو

په اوپن سوس لیپ 15 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په اوپن سوس لیپ 15 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د انټرنیټ ترافیک ته د لاسرسي وړ د نړۍ په کچه د رضاکار پوښښ شبکې له لارې لارښوونه کوي چې له شپږو څخه ډیر ...

پاتی برخه

په پاپ کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی! _OS 20.04

په پاپ کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی! _OS 20.04

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د انټرنیټ ترافیک ته د لاسرسي وړ د نړۍ په کچه د رضاکار پوښښ شبکې له لارې لارښوونه کوي چې له شپږو څخه ډیر ...

پاتی برخه

په فیډورا 34 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په فیډورا 34 کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د انټرنیټ ترافیک د نړۍ په کچه د وړیا رضاکار پوښښ شبکې له لارې لارښوونه کوي چې له شپږو څخه ډیر ...

پاتی برخه

په Debian 11 Bullseye کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

په Debian 11 Bullseye کې د تور براوزر نصبولو څرنګوالی

تور، چې د پیاز روټر په نوم هم پیژندل کیږي، خلاص سرچینه، وړیا سافټویر دی چې د انلاین خدماتو لکه ویب سرفینګ کارولو په وخت کې نامعلوم ارتباط وړوي. د تور شبکه د وړیا نړۍ وال رضاکار له لارې د انټرنیټ ترافیک لارښود کوي ...

پاتی برخه